Telefon

+36 30 245 3492

E-mail

bejelentkezes@ezustlotusz.hu

Nyitvatartás

H-Cs: 09:00-21:00 P-V: zárva - Dunakeszi, Tábor u. 46.

Nyereményszabályzat

A játékot szervező az Ezüst Lótusz Masszázs tulajdonosa, Móricz Kornélia (Székhely: 2120 Dunakeszi, Barátság útja 37. 3/1.), továbbiakban: Szervező

A Játékban résztvevők a részvétellel minden további jogcselekmény nélkül, automatikusan elfogadják a jelen Szabályzat rendelkezéseit, és magukra nézve kötelezőnek ismerik el az abban foglaltakat.

1.1. A Játékban résztvevő személyek

A Játékban részt vehet minden, 18. életévét betöltött, Facebook és/vagy Instagram fiókkal rendelkező internet-felhasználó természetes személy (továbbiakban: Játékos), és a nyereményjáték meghirdetett időtartama alatt önkéntesen részt vesz a nyereményjátékban.

1.2. A Játékban nem vehetnek részt az alábbi személyek:

A Szervező közeli hozzátartozói (Ptk. 8:1. § (1) 1.)

2. A játék időtartama

A játék időtartama: 2023. január 14. 07:00 – 2023. január 21. 24:00

3. Játék feltétele

A Nyereményjáték Facebook és/vagy Instagram posztjához megírni a helyes választ.

4. Nyeremény

A Játék nyereménye 1 db 5 alkalmas 30 perces Bodhi Thai Olajos Talpmasszázs Bérlet  29.000,- Ft (azaz Huszonkilencezer forint) értékben a Szervezővel egyeztetett időpontban és helyszínen. A nyeremény készpénzre nem váltható.

5. A nyertes kiválasztása, nyertes értesítése

A nyeremény a Játék lezárultát követően kerül kisorsolásra 2023. január 22-én, azon Játékosok között, akik helyesen megválaszolták a kérdést. A Szervező a nyertest üzenetben értesíti és nyilvánosan is megnevezi a Szervező Facebook és Instagram oldalán.

6. Nyeremény átadása

A nyeremény, egyeztetést követően az egyeztetett időpontban kerül átadásra az első masszázs alkalomkor. A Szervező kizár minden felelősséget bármilyen kártérítési, kártalanítási igényért a Játékokban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, kivéve, ha a felelősség kizárását a magyar jogszabályok kifejezett rendelkezéssel tiltják.

Amennyiben a nyertes nem jelentkezik a nyereményért 1 héten belül, úgy a nyeremény elvész.

7. Nyeremény átruházása

A nyereményt a nyertes átruházhatja, de erről Szervezőt írásban értesíti, ahol megnevezi azt a személyt, akire a nyereményt átruházza. Kizárólag 1 megnevezett személyre ruházható át a nyeremény.

8. Egyéb

A Facebook/Instagram teljeskörűen mentesítve van minden jelentkező vagy résztvevő részéről. Elismerjük, hogy a promóciót a Facebook/Instagram nem támogatja, nem hagyja jóvá és nem kezeli, illetve a promóció nem kapcsolódik a Facebookhoz/Instagramhoz.